Φρούτα του Δάσους

 


 

 dasous11

            xalvas    plasticpail  

MERMELADA ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

         Διατίθεται σε πλαστικό δοχείο  15kg 

επαγγελματική συσκευασία