Μηλο

  


 

 milo11

            xalvas    plasticpail  

MERMELADA ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΗΛΟ

         Διατίθεται σε πλαστικό δοχείο  15kg 

επαγγελματική συσκευασία