Κεράσι

 


 

 kerasi1

            xalvas    plasticpail  

MERMELADA ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΕΡΑΣΙ

         Διατίθεται σε πλαστικό δοχείο  15kg 

επαγγελματική συσκευασία