Πολιτική Ποιότητας

 


 

Η πολιτική της AGRIFREDA Α.Ε. είναι η παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και ανάλογα φυσικά με τη ζήτηση και τις απαιτήσεις των πελατών της, διασφαλίζοντας έτσι την υγεία και την ασφάλεια του τελικού καταναλωτή.

 Η διαδικασία παραγωγής και μεταποίησης καθώς και η μονάδα στο σύνολο της, είναι πιστοποιημένα από τα ακόλουθα συστήματα ποιοτικού ελέγχου:

 ISO 9001:2008ISO 22000:2005BRC Standard, IFSHALALFDA των ΗΠΑ   

 

                                                                                                                                         

grgrgrgrgrgr
                                                    καντε κλικ στα πιστοποιητικά

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Επιχειρηματική Υπευθυνότητα: +30 23840 65122 (int.110)