Preserves & Sweet Spoon

 

 

aktinidio

KIWI

amarena

AMARENA

axladi

PEAR

verikokoi

APRICOT

karpouzi

WATERMELON

kerasi

CHERRY

koumkouat

KUMQUAT

LEMON

mantarini

CLEMENTINE

melitzana

EGGPLANT

ntomata

TOMATO

pergamonto

BERGAMOT

portokali

ORANGE

siko

FIG

dice

COCTEIL DICE